O nas

Witaj w Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Empatia!

Kierujemy swoją pomoc do osób dorosłych, które dążą do przezwyciężenia napotkanych trudności oraz pragną poprawić jakość swojego życia i nadać mu satysfakcjonujący kształt. Wspieramy w lepszym rozumieniu siebie oraz odkrywaniu własnych pragnień, potrzeb, potencjału. Towarzyszymy w procesie zmiany, dbając o atmosferę życzliwości i dyskrecji. Zapoznaj się z naszym zespołem i ofertą.

Karta Dużej Rodziny

W naszej codziennej pracy nie zapominamy o potrzebach naszych mieszkańców. We współpracy z Urzędem Miasta Legionowo wspieramy program Karty Dużej Rodziny.
Zapoznaj się z naszym zespołem i ofertą.

member-image

Ewa Mioduska

Psycholog, Psychoterapeuta, Trener
Ewa-Mioduska - ZnanyLekarz.pl
member-image

Paulina Remiszewska

Psycholog, Psychoterapeuta
Paulina-Remiszewska - ZnanyLekarz.pl


Dowiedz się więcej

Ewa Mioduska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, trenerem. Prowadzę psychoterapię w nurcie humanistycznym, ale korzystam także z innych nurtów terapeutycznych. Jestem aktywnym trenerem i prowadzę szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (treningi asertywności, warsztaty komunikacji, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji i inne) dla firm (m.in. Link 4, Meditrans Warszawa) i klientów indywidualnych. Prowadzę także warsztaty oraz sesje indywidualne w ramach coachingu rodzicielskiego. Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, podyplomowo Szkołę Coachów Rodzicielskich oraz Szkołę Trenerów Biznesu w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Od 2013 roku jestem w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii, w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne , Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Pracuję z osobami dorosłymi, które:
- są niezadowolone z kształtu i jakości swojego życia
- doświadczają kryzysów życiowych
- mają problemy w relacjach z innymi ludźmi
- borykają się z zaniżoną samooceną

Paulina Remiszewska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych, wykorzystując w swej pracy podejście integracyjne. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe i umiejętności w tym zakresie zdobywałam w państwowych placówkach służby zdrowia m.in. w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym ZOZ Wola-Śródmieście, w Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz w Oddziale Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyłam także „Roczny program rozwoju osobistego – Staż Gestalt” w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz „Roczny staż z zakresu terapii osób z Zespołem Aspergera” w Centrum Terapii SOTIS w Warszawie. Obecnie, jako psychoterapeuta kształcę się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA odbywając czteroletnie szkolenie zgodne z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dodatkowo wykonuję zawód psychologa penitencjarnego rozwijając swe umiejętności w obszarze pracy z zachowaniami agresywnymi oraz w zakresie interwencji kryzysowej.

Psychoterapię spostrzegam jako proces zmierzający do głębszego rozumienia siebie, poszerzania świadomości, odkrywania własnych potencjalności oraz  skrywanych potrzeb. Traktuję ją jako szansę na odnalezienie własnej drogi w pełniejszym byciu przy sobie i z innymi.

Pracuję z osobami, które:
- doświadczają kryzysowych momentów w życiu
- borykają się z poczuciem smutku, lękiem, zwątpieniem
- cierpią z powodu obniżonego poczucia własnej wartości
- mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
- potrzebują wsparcia w wyznaczaniu celów i dokonywaniu zmian

Cofnij

Oferta

Proponujemy specjalny 15% rabat na wszelkie nasze usługi dla osób posiadających kartę "Dużej rodziny"

Konsultacja psychologiczna

Czas trwania konsultacji: 60 min.

Cena: 100 PLN

Poradnictwo psychologiczne

Czas trwania konsultacji: 50 min.

Cena: 100 PLN

Psychoterapia indywidualna

Czas trwania sesji: 50 min.

Cena: 100 PLN

Coaching Rodzicielski

Czas trwania konsultacji: 60 min.

Cena: 110 PLN


Dowiedz się więcej

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie wstępne z psychologiem, psychoterapeutą służące rozpoznaniu kluczowych obszarów problemowych klienta, przyjrzeniu się jego oczekiwaniom i potrzebom. Konsultacja zawiera elementy wywiadu, umożliwia dobór najwłaściwszej i najskuteczniejszej formy pomocy psychologicznej. Jest także okazją dla klienta do sprawdzenia w jaki sposób doświadcza kontaktu z terapeutą, czy czuje gotowość do pracy z nim nad własnymi trudnościami.

Poradnictwo psychologiczne

Spotkania skoncentrowane na rozwiązaniu problemu z którym zgłasza się klient, a nie na badaniu przyczyn trudności (jak w przypadku psychoterapii). Jest to pomoc doraźna. Ilość spotkań  zależna jest od potrzeb, ale zazwyczaj kończy się wraz z rozwiązaniem problemu z którym zgłasza się klient.

Psychoterapia indywidualna

Jest to cykl regularnych spotkań ( odbywających się w odstępach tygodniowych lub dwutygodniowych), w trakcie których klient przy wsparciu psychoterapeuty dotyka własnych obszarów problemowych. Celem psychoterapii jest uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami natury emocjonalnej i społecznej (poczucie samotności, zagubienia, pustki, braku sensu, straty, doświadczanie konfliktów w sferze osobistej i zawodowej, niska samoocena, poczucie braku wpływu, sprawstwa i wiele innych). Psychoterapia praktykowana jest wśród osób z depresją, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, cierpiącymi na ataki paniki, lęku i fobii. Może towarzyszyć terapii farmakologicznej, gdy objawy są bardzo dotkliwe. Ilość spotkań uzależniona jest od głębokości problemów klienta, stawianych przez niego celów i momentu w którym znajduje się on na początku terapii. Może trwać od kilku sesji do kilku lat.

Coaching Rodzicielski

Coaching Rodzicielski polega się na współpracy między rodzicami a coachem, którego zadaniem jest pomóc klientom osiągnąć ich rodzicielskie cele zgodnie z wyznawanymi wartościami. Coaching rodzicielski nie jest terapią i w odróżnieniu od niej koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Uwaga skierowana jest na rozwój klienta i osiąganie nowych umiejętności. Jest to działalność mająca na celu osiągnięcie sukcesu wychowawczego i zbudowania  partnerskiej relacji między rodzicami a dziećmi. Istotę tych działań jest nauczenie rodzica umiejętności świadomego wspierania rozwoju dziecka. Wówczas staje się on niejako coachem dla swojego dziecka. Rodzic w realizacji tych zadań może być wspierany przez profesjonalistę - Coacha Rodzicielskiego.

Sesje coachingowe i metody pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości klienta. Spotkania mogą odbywać się z jednym rodzicem, albo z dwojgiem (te są najbardziej optymalne). Przykładowa sesja trwa godzinę. Na pierwszej ustalamy zasady współpracy z klientem oraz wzajemne oczekiwania. Przez koncentrację na zasobach już posiadanych przez klienta pomagamy w poszukiwaniu rozwiązań. Wyznaczamy zadania do realizacji, aby wdrażać nowe umiejętności w praktyce. Dalsza praca koncentruje się na określaniu kolejnego kroku w kierunku poprawy aż do chwili, kiedy klient uzna, że osiągnął to co zamierzał. Maksymalna ilość to 8-10 sesji.

Cofnij

Kontakt

Napisz do nas

Dziękujemy za pozostawienie wiadomości.

Odpowiedzi udzielimy w możliwie krótkim terminie.

Lokalizacja

Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Empatia

ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo

Telefon (centrala): 22 100 43 07

Paulina Remiszewska: +48 512 291 134